Richelle Mead – "Magia Indygo"

S: Kroniki Krwi, T: 3

Walka ze stereotypami jest ciężka lub czasami wręcz niemożliwa. Najgorzej ma się w przypadku tych, które opierają się na wpojonym systemie wartości i konkretnym sposobie postrzegania świata.