Erik Axl Sund – "Trauma"

S: Oblicza Victorii Bergman, T: 2.

Przemoc fizyczną i seksualną wobec kobiet i dzieci można postrzegać jako metodę, za pomocą której mężczyzna buduje swoją męskość. Dzięki przemocy zdobywa władzę i kontrolę, do której prawo daje mu tradycyjna struktura społeczna oparta na odrębności płci i na władzy.

Trauma lub uraz psychiczny – ostry, nagły uraz (szok), który może spowodować zaburzenia psychiczne i somatyczne (nieprawidłowe działanie fizycznych funkcji organizmu). Mogą ją wywołać różne czynniki ale skutki są często bardzo podobne: najważniejsze z nich to drażliwość, łatwe uleganie zmęczeniu, astenia (stan słabości fizycznej i psychicznej organizmu), amnezja, regres do któregoś ze stadiów okresu dziecięcego, czasem ucieczka w chorobę i alkoholizm.

Czytaj dalej „Erik Axl Sund – "Trauma"”